27.08.2020

Grant w ramach konkursu King Abdullah University of Science and Technology's Competitive Research Grant Program

Dr hab. Anna Dudek otrzymała prestiżowy grant w ramach konkursu King Abdullah University of Science and Technology's Competitive Research Grant Program pt. Statistical Analysis of Nonstationary Signals: High Dimensional Models Beyond Second-Order Statistics. Grant realizowany będzie we wsółpracy z prof. Hernando Ombao z King Abdullah University of Science and Technology oraz z prof. Antonio Napolitano z Parthenope University of Naples.


Celem projektu jest:
- zaproponowanie nowych metod statystycznych do estymacji spektrum wyższych rzędów sygnałów niestacjonarnych, które będą mogły być użyte do analizy wielkich zbiorów danych,
- wykorzystanie charakterystyk wyższych rzędów do prognozowania przyszłych zmian i wykrywania wad urządzeń na podstawie danych pochodzących z wielu sensorów,
- zaproponowanie metod rozróżniania i klasyfikacji sygnałów przy użyciu spektrum wyższych rzędów.
 

Otrzymane wyniki zostaną zastosowane do danych medycznych, telekomunikacyjnych, mechanicznych i finansowych.