27.08.2020

Doktorat honoris causa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy dla prof. Ryszarda Tadeusiewicza

Przewodniczący Rady Społecznej Wydziału Matematyki Stosowanej prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (UTP) w Bydgoszczy. Uroczystość nadania odbyła się 12 lutego br. podczas otwartego posiedzenia Senatu uczelni w Auditorium Novum UTP.


Senat   Uniwersytetu   Technologiczno-Przyrodniczego   nadał   tytuł   doktora   honoris   causa doceniając dorobek naukowy prof. Tadeusiewicza oraz jego zasługi dla UTP. Ryszard Tadeusiewicz jest profesoremzwyczajnym nauk technicznych.Napisał i opublikowałponad  1200  prac  naukowych,  ponad  100  monografii  naukowych  i  innych  książek,  m.in. cenionych  i  poszukiwanych  podręczników,  a  także  ponad  800  artykułów  i  kilka  książek popularnonaukowych.   Wypromowałłącznie   75   doktorów,   recenzował   333   rozprawy doktorskie i 172 rozprawy habilitacyjne. Od 1998 r. jest członkiem korespondentemPolskiej Akademii Umiejętności, od 2002 r. członkiem korespondentemPolskiej Akademii Nauk, a od 2013  członkiemrzeczywistymPAN.  We  wrześniu  2003  r.  został  wybrany  na  członka tytularnego  Europejskiej  Akademii  Nauki,  Sztuki  i  Literatury,  a  w  listopadzie  2006  r.  zostałwybrany na członka Światowej Akademii Nauk,w 2013 r. został wyróżniony tytułem członka aktywnego Academia Scientiarum et Artium Europaea. W latach 2001–2008 prof. Ryszardowi Tadeusiewiczowi nadano tytuły doktora honoris causa lub honorowego profesora w dwunastu uczelniach polskich i zagranicznych.Prof.  Tadeusiewicz  piastował  w  latach  1998-2005  stanowisko  rektora  AGH.  Za  swoje osiągnięcia  został  odznaczony  przez  Prezydenta  RP  Krzyżem  Komandorskim  i  Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2019 r. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą tego orderu.