Biblioteka Wydziału Matematyki Stosowanej

pawilon B7, parter,
tel: (+48) 12 617 31 83

Godziny otwarcia:

  • 10.00 - 16.30
  • od 13.00 do 13.30 przewidziana jest przerwa na dezynfekcję

Termin zwrotu książek wypożyczonych przez studentów odbywających zajęcia zdalnie został przedłużony do końca bieżącego semestru: materiały biblioteczne niezwrócone do dn. 28 lutego 2021 r. nie będą traktowane jako przetrzymane - prolongata nie jest wymagana.

Istnieje możliwość zwrotu wypożyczonych książek drogą listowną na adres:
Wydział Matematyki Stosowanej – BIBLIOTEKA
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
30-054 Kraków, ul. Czarnowiejska 70

Termin wypożyczenia książek został przedłużony do 30 września 2020. Materiały biblioteczne niezwrócone w okresie luty-wrzesień 2020 nie będą traktowane jako przetrzymane: prolongata nie jest wymagana.

Bibliotekarze:

Biblioteka Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie jest specjalistyczną biblioteką naukową, wchodzącą w skład sieci biblioteczno-informacyjnej Uczelni.
Początki Biblioteki sięgają 1919 roku, najstarsze jej zasoby pochodzą ze zbiorów dawnych Katedr: Matematyki, Modelowania Procesów Technologicznych i Geometrii Wykreślnej, przekształconych później w Bibliotekę Instytutu Matematyki. Od 1997 roku Biblioteka uczestniczy w organizacji warsztatu naukowo-dydaktycznego Wydziału Matematyki Stosowanej, gromadząc literaturę dla potrzeb pracowników i studentów, zgodnie z reprezentowanym na Wydziale obszarem badań oraz profilem kształcenia.
Zbiory Biblioteki liczą obecnie blisko 28 tys. woluminów, w tym książek, czasopism i zbiorów specjalnych. Zasadniczy trzon zbioru zasilają podręczniki akademickie i piśmiennictwo naukowe z zakresu matematyki i dziedzin pokrewnych.
Biblioteka dysponuje bogatą kolekcją literatury obcojęzycznej, głównie w języku angielskim, kształtowanej na bieżąco w nawiązaniu do wymagań procesu dydaktycznego i aktualnych założeń badawczych Wydziału.