Zasady rekrutacji na Wydziale Matematyki Stosowanej

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia (w tym na studia na kierunku matematyka) znajdują się na stronie kandydaci.agh.edu.pl.

Egzamin wstępny na studia II stopnia

Dla absolwentów WMS AGH, w przypadku kontynuacji studiów na kierunku matematyka, podstawą wyliczenia wartości składnika E wskaźnika rekrutacji (E – liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego) może być wynik egzaminu kierunkowego składanego na studiach pierwszego stopnia.

Pozostałe osoby i kandydaci spoza WMS będą  pisać we wrześniu egzamin wstępny.  Zasady jego przeprowadzania są takie same, jak dla egzaminu licencjackiego.

Szczegółowe informacje, dotyczące m.in. terminu egzaminu wstępnego, zostaną podane kandydatom po rejestracji poprzez system e-Rekrutacja.

Pytania / tematy egzaminacyjne - cz. 1
Pytania / tematy egzaminacyjne - cz. 2

Kursy przystosowawcze dla studentów

Wydział Matematyki Stosowanej AGH organizuje odpłatne kursy przystosowawcze do podjęcia studiów w AGH z zakresu matematyki, fizyki bądź chemii.Każdy kurs przystosowawczy obejmuje 30 godzin zajęć lekcyjnych. W ramach kursów zostaną omówione między innymi zagadnienia z zakresu rozszerzonego programu nauczania szkoły średniej, których znajomość jest konieczna do uczestniczenia w wykładach i zajęciach na studiach w AGH.


Kursy będą prowadzone w następujących w terminach:

 • 06.09-10.09.2021(6 godzin dziennie),
 • 06.09-17.09.2021(3 godziny dziennie),
 • 13.09-17.09.2021(6 godzin dziennie),
 • 13.09-24.09.2021(3 godzin dziennie),
 • 20.09-24.09.2021(6 godzin dziennie).

Zajęcia kursowe będą się odbywać w grupach:

 • 4-7 osobowych,
 • 10-15 osobowych,
 • 18-24 osobowych.

Zajęcia będą prowadzone tradycyjnie lub zdalnie(online), w zależności od aktualnie panującej sytuacji epidemiologicznej(Covid-19).

Odpłatność za kurs uzależniona jest od wyboru wielkości grupy i wynosi dla kursów z matematyki:

 • w grupach 4-7 osobowych - 900 zł,
 • w grupach 10-15 osobowych - 700 zł,
 • w grupach 18-24 osobowych - 600 zł.

dla kursów z pozostałych przedmiotów:

 • w grupach 4-7 osobowych - 800 zł,
 • w grupach 10-15 osobowych - 600 zł,
 • w grupach 18-24 osobowych - 500 zł.

Zapisy na kursy wszystkich typów prowadzi:
Biuro Administracyjne Wydziału Matematyki Stosowanej AGH
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30,
łącznik paw. A3/A4, pok. 301,
tel: (+48) 12 617 35 86,
fax: (+48) 12 617 31 65
od poniedziałku do piątku w godz.8.00-14.00.

Informacje dotyczące zapisów na kursy można uzyskać pocztą elektroniczną: kasprzyc@wms.mat.agh.edu.pl

Podczas trwania kursów uczestnicy mogą odpłatnie korzystać z bazy noclegowej i stołówek AGH.

Wirtualny Dzień Otwarty AGH 2020

Prezentacja mgra Andrzeja Kałuży "Świetna grafika dla matematyka, czyli wydajne obliczenia równoległe na kartach graficznych"