Zasady rekrutacji na Wydziale Matematyki Stosowanej

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia (w tym na studia na kierunku matematyka) znajdują się na stronie kandydaci.agh.edu.pl.

Egzamin wstępny na studia II stopnia

Dla absolwentów WMS AGH, w przypadku kontynuacji studiów na kierunku matematyka, podstawą wyliczenia wartości składnika E wskaźnika rekrutacji (E – liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego) może być wynik egzaminu kierunkowego składanego na studiach pierwszego stopnia.

Pozostałe osoby i kandydaci spoza WMS będą  pisać we wrześniu egzamin wstępny.  Zasady jego przeprowadzania są takie same, jak dla egzaminu licencjackiego.

Szczegółowe informacje, dotyczące m.in. terminu egzaminu wstępnego, zostaną podane kandydatom po rejestracji poprzez system e-Rekrutacja.

Pytania / tematy egzaminacyjne - cz. 1
Pytania / tematy egzaminacyjne - cz. 2

Kursy przygotowawcze dla maturzystów

Wydział Matematyki Stosowanej AGH organizuje odpłatne kursy przygotowawcze do matury i podjęcia studiów na AGH (będące odpowiednikiem kursu Roku Zerowego dla osób ze szkół, które nie podpisały porozumienia z AGH w sprawie Roku Zerowego) z zakresu:

 • matematyki,
 • fizyki,
 • chemii.

Każdy kurs przygotowawczy obejmuje 30 godzin zajęć lekcyjnych. W ramach kursów zostaną omówione między innymi zagadnienia z zakresu rozszerzonego programu nauczania szkoły średniej, których znajomość jest konieczna do uczestniczenia w wykładach i zajęciach na studiach w AGH.

Kursy rozpoczynają się w następujących w terminach:

 • 12.10.2020 r.,
 • 26.10.2020 r.,
 • 09.11.2020 r.,
 • 16.11.2020 r.,
 • 23.11.2020 r.,
 • 30.11.2020 r.,
 • 07.12.2020 r.,
 • 14.12.2020 r.

Zajęcia kursowe będą się odbywać w grupach:

 • 5 – 9 osobowych,
 • 10 - 17 osobowych,
 • 18 - 24 osobowych.

Zajęcia będą prowadzone zdalnie (online), z powodu aktualnie panującej sytuacji epidemiologicznej (Covid-19).

Odpłatność za kurs uzależniona jest od wyboru wielkości grupy i wynosi dla każdego przedmiotu:

 • w grupach 5-9 osobowych - 800 zł,
 • w grupach 10-17 osobowych - 600 zł,
 • w grupach 18-24 osobowych - 500 zł.

Zapisy na kursy wszystkich typów prowadzi:
Biuro Administracyjne Wydziału Matematyki Stosowanej AGH
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30,
łącznik paw. A3/A4, pok. 301,
tel: (+48) 12 617 35 86,
fax (+48) 12 617 31 65
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.

Informacje dotyczące zapisów na kursy można uzyskać pocztą elektroniczną: kasprzyc@wms.mat.agh.edu.pl.

Podczas trwania kursów uczestnicy mogą odpłatnie skorzystać z bazy noclegowej i stołówek AGH.

Kursy przystosowawcze dla studentów

Wydział Matematyki Stosowanej AGH organizuje odpłatne kursy przystosowawcze dla studentów z zakresu:

 • matematyki,
 • fizyki,
 • chemii.

Każdy kurs przystosowawczy obejmuje 30 godzin zajęć lekcyjnych. W ramach kursów zostaną omówione zagadnienia z zakresu rozszerzonego programu nauczania szkoły średniej, których znajomość jest konieczna do uczestniczenia w wykładach i zajęciach na studiach w AGH.

Kursy będą prowadzone w następujących w terminach:

 • 12.10.2020-20.11.2020 (6 godzin tygodniowo)
 • 19.10.2020-27.11.2020 (6 godzin tygodniowo)
 • 26.10.2020-04.12.2020 (6 godzin tygodniowo)
 • 02.11.2020-11.12.2020 (6 godzin tygodniowo)
 • 09.11.2020-18.12.2020 (6 godzin tygodniowo)

Zajęcia kursowe będą się odbywać w grupach:

 • 5 – 9 osobowych,
 • 10 - 17 osobowych,
 • 18 - 24 osobowych.

Zajęcia będą prowadzone zdalnie (online), z powodu aktualnie panującej sytuacji epidemiologicznej (Covid-19).

Odpłatność za kurs uzależniona jest od wyboru wielkości grupy i wynosi dla każdego przedmiotu:

 • w grupach 5-9 osobowych - 800 zł,
 • w grupach 10-17 osobowych - 600 zł,
 • w grupach 18-24 osobowych - 500 zł.

Zapisy na kursy wszystkich typów prowadzi:
Biuro Administracyjne Wydziału Matematyki Stosowanej AGH
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30,
łącznik paw. A3/A4, pok. 301,
tel: (+48) 12 617 35 86,
fax (+48) 12 617 31 65
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.

Informacje dotyczące zapisów na kursy można uzyskać pocztą elektroniczną:
kasprzyc@wms.mat.agh.edu.pl.

Podczas trwania kursów uczestnicy mogą odpłatnie skorzystać z bazy noclegowej i stołówek AGH.

Wirtualny Dzień Otwarty AGH 2020

Prezentacja mgra Andrzeja Kałuży "Świetna grafika dla matematyka, czyli wydajne obliczenia równoległe na kartach graficznych"