13.10.2020

Zawieszenie zajęć prowadzonych w salach/budynkach Uczelni

Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej prof. dr hab. Piotr Oprocha zarządził przeniesienie zajęć odbywających się w salach/budynkach Uczelni na wszystkich stopniach i latach studiów dla studentów WMS na tryb zdalny.


Do dnia 3 listopada br. jedyną formą realizacji zajęć dydaktycznych na wszystkich stopniach i latach studiów dla studentów WMS jest forma zdalna.

Zajęcia, możliwe do zrealizowania w trybie on-line, zostają przeniesione na platformy UPel lub MS Teams. Prof. Piotr Oprocha zobowiązał prowadzących zajęcia do przekazanie tej informacji w grupach ćwiczeniowych wraz z instrukcją odnośnie dostępu do zajęć zdalnych.

Decyzje o zasadach i formie kształcenia w kolejnych miesiącach mogą ulec zmianie i podejmowane będą na bieżąco.