09.10.2020

Zainaugurowano nowy rok akademicki

We wtorek, 6 października br. w auli AGH uroczyście zainaugurowano na Wydziale Matematyki Stosowanej rok akademicki 2020/2021. W tym roku, w obliczu pandemii, uroczystości miały wyjątkową oprawę, ograniczoną liczbę uczestników, a większość gości uczestniczyło w nich zdalnie, za pośrednictwem transmisji internetowej.


Inaugurację, w której udział wziął Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny, rozpoczęło wystąpienie dziekana WMS prof. dr. hab. Piotra Oprochy, który mówił: „Jestem przekonany, że mimo trudności i wyzwań, które stawia przed nami rzeczywistość, rozpoczynamy ten rok akademicki pełni optymizmu i energii, która pozwoli pokonywać stojące przed nami wyzwania z dotychczasową, a może nawet większą pasją. Jest to moment szczególny dla całej społeczności wydziału”.

Dziekan WMS przypomniał również, że: „100 lat temu Akademię tworzyło 80 studentów i kilkunastu profesorów. Marzeniem jej pierwszego Rektora, matematyka, profesora Antoniego Hoborskiego było stworzenie uczelni nowoczesnej, mogącej sprostać wyzwaniom szybko rozwijającej się gospodarki. Dziś możemy śmiało powiedzieć, że stawianym zadaniom sprostaliśmy. Obecnie jesteśmy jednym z wiodących wydziałów matematycznych w Polsce, umiejscowionym na uczelni o niezaprzeczalnej renomie. Obrazują to między innymi nasze pozycje w prestiżowych międzynarodowych rankingach – od kliku lat AGH jest najlepszą Polską uczelnią techniczną w rankingu szanghajskim. Według tego samego rankingu, AGH należy do pięciuset najlepszych uczelni na świecie w których uprawiana jest matematyka. Jest to niewątpliwy sukces Wydziału Matematyki Stosowanej, oraz dowód na to, że matematyka jest nierozerwalnie związana z naukami inżynierskimi”.

Zwracając się do pracowników i studentów WMS Prorektor Wojciech Łużny, przywołał ważne przesłanie, które od wielu lat przyświeca społeczności Akademii. „Wiedza - Pasja - Więź” – te słowa zawierają w sobie wszystko, co oferuje AGH i łączy jej pracowników, studentów, absolwentów i przyjaciół.

Po wystąpieniach profesorów Łużnego i Oprochy wręczono pamiątkowe dyplomy tym studentom pierwszego roku WMS, którzy w procesie rekrutacji osiągnęli maksymalną ilość punktów. Podczas inauguracji odtworzono także słowa skierowane do studentów przez członków Rady Społecznej WMS, które specjalnie na tę okazję nagrali dr Philippe De Bouver oraz dr Konrad Augustiański.

Uroczystość zakończył wykład inauguracyjny pt. „Garść dowodów z Księgi, czyli o pięknie matematyki”, wygłoszony przez dr. Lecha Adamusa.