30.07.2018

WMS ponownie w czołówce ministerialnego rankingu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało kolejną edycję wyników ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), w którym znajdują się dane dotyczącego rocznika 2016.


Kierunek prowadzony przez Wydział Matematyki Stosowanej AGH zajął 4. miejsce w ministerialnym rankingu najlepiej zarabiających absolwentów kierunku matematyka. Absolwenci studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku matematyka mogli liczyć na średnie wynagrodzenie w kwocie 4091,07 zł, a znalezienie pracy zajęło im średnio 1,49 miesiąca, co uplasowało WMS na 6. miejscu w kraju. Na 2. pozycji został sklasyfikowany WMS w kategorii wynagrodzenie w odniesieniu do miejsca zamieszkania(proporcja wynagrodzeń ogółem do średnich zarobków w powiecie zamieszkania absolwenta w pierwszym roku po dyplomie), z proporcją 1,04.

Warto również podkreślić, że według ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych prawdopodobieństwo, że absolwent WMS nie znajdzie pracy jest zerowe.