01.06.2018

WMS na szóstym miejscu w kraju

29 maja br. opublikowany został Ranking Uczelni Akademickich 2018 oraz Ranking Kierunków Studiów 2018. Wydział Matematyki Stosowanej znalazł się na 6. miejscu w kategorii Matematyka w Polsce, wyprzedzając w stosunku do 2017 roku Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


W Rankingu Matematyka 2018 zwyciężył Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. WMS uzyskał 67,0, co stanowi znaczący wzrost w stosunku do 61,1 w 2017 roku i jest to jeden z największych wzrostów wskaźnika spośród 27 sklasyfikowanych jednostek matematycznych w Polsce.

Najlepszym krakowskim ośrodkiem matematycznym okazał się ponownie Wydział Matematyki i Informatyki UJ (2. miejsce w rankingu i 86,6 pkt.). WMS uplasował się na 2. miejscu wśród wydziałów matematycznych uczelni krakowskich przed Wydziałem Matematyczno-Fizyczno-Technicznym Uniwersytetu Pedagogicznego, który zajął 17. miejsce w rankingu i zgromadził 48,9 pkt. Wśród uczelni technicznych WMS zajął 3. pozycję, ustępując jedynie Politechnice Warszawskiej (74,9 pkt.) i Politechnice Wrocławskiej (68,4 pkt.).

Warto podkreślić, że WMS w niektórych kategoriach zajmował wyższe miejsce niż w ogólnym rankingu. Najwyższe miejsce wraz z kilkoma innymi uczelniami przypadło WMS w kategorii Uprawnienia do nadawania stopni naukowych, natomiast drugie w kategorii Ocena parametryczna. Natomiast w kategorii Publikacje wg. Bazy SCOPUS Wydział Matematyki Stosowanej zajął 3. miejsce za Uniwersytetem Warszawskim oraz Politechniką Wrocławską! Na 4. pozycjach WMS został sklasyfikowany w kategoriach: Ekonomiczne losy absolwentów, Dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów oraz Field-Weighted Citation Impact (FWCI).

Ranking znajduje się pod adresem:
http://www.perspektywy.pl/RSW2018/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-scisle/matematyka