03.06.2018

The 2018 Petra Šparl Award dla Moniki Pilśniak

Monika Pilśniak została laureatką pierwszej edycji międzynarodowej nagrody im. Petry Šparl dla młodych matematyczek, ustanowionej przez Słoweńskie Towarzystwo Matematyki Dyskretnej i Stosowanej.


Ceremonia ogłoszenia werdyktu kapituły pod przewodnictwem Marstona Condera (na zdjęciu pierwszy od prawej) z Uniwersytetu w Auckland w Nowej Zelandii odbyła się 27 maja br. na konferencji "Graphs, groups and more" w Koprze z udziałem ponad stu matematyków z prawie 30 krajów. Laureatka wygłosiła na niej specjalny zaproszony wykład. W ramach nagrody została także zaproszona do wygłoszenia wykładów na wszystkich trzech publicznych uniwersytetach słoweńskich: w Koprze, Lublanie i Mariborze. Została też na stałe włączona w skład kapituły nagrody.
 

Więcej informacji w najnowszym numerze Ars Mathematica Contemporanea:
https://amc-journal.eu/index.php/amc/article/view/1709/1213