23.11.2018

Grant w ramach konkursu OPUS 15

Dr hab. Maciej Capiński otrzymał finansowanie w ramach konkursu OPUS 15 Narodowego Centrum Nauki na trzyletni grant o tytule "Topologiczne dowody dyfuzji w układach dynamicznych".


Celem projektu jest opracowanie geometrycznych i topologicznych metod, które w połączeniu z arytmetyką interwałową prowadzić będą do komputerowo wspieranych dowodów dyfuzji w problemie n-ciał. Planowane jest zastosowanie wypracowanej metodologii do badania stabilności trajektorii satelit w układzie Neptun-Tryton oraz Słońce-Jowisz.