29.09.2022

Przypomnienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Wojdyły

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Matematyka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Wojdyły.


Obrona rozprawy doktorskiej

Obrona odbędzie się 6 października br. o godz. 12:00 na Wydziale Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, w pawilonie A3-A4 w sali nr 303.

Tytuł rozprawy doktorskiej: Nieparametryczne pasy ufności w problemach odwrotnych
Promotor:
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Szkutnik
Recenzenci:
Prof. dr hab. Jan Mielniczuk (Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk)
Prof. dr hab. Wojciech Niemiro (Uniwersytet Warszawski)

Z pracą doktorską można się zapoznać w Czytelni Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30.
Recenzje i streszczenie pracy dostępne są pod adresem:
Jakub Wojdyla Recenzja prof. W. Niemiro.pdf
Jakub Wojdyla Recenzja prof. J. Mielniczuk.pdf
Jakub Wojdyla Streszczenie.pdf

Przebieg obrony będzie transmitowany w formie wideokonferencji za pośrednictwem platformy MS Teams AGH. Link do wideokonferencji.

Więcej informacji w zawiadomieniu