03.03.2021

Organizacja 6 semestru dla studentów 3 roku studiów I stopnia w roku akademickim 2020/2021

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem 07/2021 Dziekana Wydziału prof. dra hab. Piotra Oprochy z dnia 24 lutego 2021 r. obowiązuje następująca organizacja 6 semestru (dyplomowego) dla studentów III roku studiów I stopnia:


  • 1 marca do 17 maja – zajęcia 6 semestru
  • 1 kwietnia do 7 kwietnia – wakacje wiosenne (ferie świąteczne)
  • 18 maja do 1 czerwca – letnia sesja egzaminacyjna – część podstawowa
  • 7 czerwca do 22 czerwca – letnia sesja egzaminacyjna – część poprawkowa

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych –  1 maja, 3 maja
Egzamin kierunkowy (licencjacki) – 11 czerwca, 22 czerwca