16.09.2022

Nagroda I stopnia im. Eugeniusza Fidelisa dla Łukasza Stępnia

Doktorant WMS mgr Łukasz Stępień otrzymał Nagrodę I stopnia im. Eugeniusza Fidelisa za referat wygłoszony w ramach konkursu dla młodych matematyków na Ogólnopolskiej Konferencji Zastosowań Matematyki. Konferencja odbyła się w dniach 11-17 września 2022 r. w Kościelisku.


Nagroda I stopnia im. Eugeniusza Fidelisa dla Łukasza Stępnia

Referat Łukasza pt. „Efektywna aproksymacja rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych z całkami względem” opierał się na wynikach uzyskanych wspólnie z promotorem drem hab. Pawłem Przybyłowiczem, prof. AGH, oraz doktorantem Michałem Sobierajem. Promotorem pomocniczym laureata jest dr Paweł Morkisz.

Więcej informacji: https://www.impan.pl/pl/dzialalnosc/konferencje/konferencje-zastosowan-matematyki/laureaci