27.08.2020

Grant NCN dla dr Oleny Karpel

Dr Olena Karpel otrzymała 3-letni grant z Narodowego Centrum Nauki w programie SONATA, na realizację projektu badawczego zatytułowanego "Układy dynamiczne Cantora i ich klasyfikacja". W skład grupy badawczej wejdzie również jeden matematyk na stanowisku post-doc (wyłoniony w ramach konkursu). Projekt znalazł się w gronie czterech wniosków, które zostały skierowane do finansowania w ramach Panelu Nauk Matematycznych.


Projekt skupi się na klasyfikacji układów dynamicznych Cantora. Takie układy należą do najważniejszych klas dyskretnych układów dynamicznych i stanowią modele dla ogólnej dynamiki. Ponadto, ze względu na strukturę zbioru Cantora, teoria układów dynamicznych Cantora jest naturalnym łącznikiem między teorią ergodyczną (zwaną również mierzalną dynamiką) a dynamiką topologiczną. W ramach projektu będą badane takie własności układów dynamicznych Cantora, jak ich złożoność, zbiory miar niezmienniczych i quasiniezmienniczych, pełne grupy. Problemy rozważane w projekcie mają związek z teorią algebr operatorów, teorią grup, teorią prawdopodobieństwa oraz z innymi działami matematyki.