02.10.2020

Godziny dziekańskie w dniu 6 października 2020 r. dla studentów I roku WMS


Uprzejmie informujemy, że w związku z wydziałową inauguracją roku akademickiego 2020/2021 w dniu 6 października br. Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny na wniosek Dziekana Wydziału Matematyki Stosowanej prof. dr hab. Piotra Oprochy zawiesił zajęcia w dniu 6.10.2020 r. (poniedziałek – cały dzień) dla studentów I roku WMS (I i II stopnia studiów).