22.01.2021

Blok Innowacyjny w Uczelnianej Bazie Przedmiotów Obieralnych

Rada Programowa Uczelnianej Bazy ds. Przedmiotów Obieralnych zdecydowana o uruchomieniu w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 ośmiu przedmiotów w ramach Bloku Innowacyjnego UBPO.


W semestrze letnim 2020/2021 zostaną uruchomione następujące przedmioty:
- Inżynieria odwrotna - technologie dla przemysłu 4.0
- Opracuj i skomercjalizuj nową technologię
- Prototypowanie z wykorzystaniem metod przyrostowych
- Superhydrofobowe i superhydrofilowe powierzchnie i materiały
- Technologie kosmiczne i komercjalizacja przestrzeni kosmicznej
- Zastosowanie Bezzałogowych Statków Latających w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich
- Biomechanika. Biotribologia. Bioinżynieria
- Budynki inteligentne - innowacyjne rozwiązania energooszczędne

Od roku akademickiego 2020/2021 – dodatkowo – studenci mogą zapisać się na przedmioty z Bloku Innowacyjnego i uzyskać efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych, uwzględniające najnowsze osiągnięcia bądź trendy w nauce, badaniach naukowych, technice lub otoczeniu społeczno-gospodarczym, bądź ich zastosowanie w praktyce lub życiu codziennym.

Więcej informacji na stronie: www.cok.agh.edu.pl/ubpo/