20.06.2018

Badanie losów zawodowych absolwentów WMS

Centrum Karier AGH przedstawiło wyniki zasadnicze z badań losów zawodowych absolwentów, którzy ukończyli studia stacjonarne II w Akademii Górniczo-Hutniczej w 2017 roku. Badania zostały zakończone 31 maja br. i zostały przedstawione pierwsze analizy.


Centrum Karier AGH przebadało 3533 absolwentów z rocznika 2017, którzy ukończyli studia stacjonarne II stopnia. W tej grupie znalazło się 71 studentek i studentów Wydziału Matematyki Stosowanej, co stanowi 88,8% wszystkich absolwentów WMS w 2017 roku.

Prowadzone od wielu lat badania losów absolwentów ukazują podstawowy rozwój ścieżki zawodowej po zakończeniu studiów w AGH. Z wyników dla osób, którzy ukończyli studia stacjonarne II stopnia w 2017 roku, wynika, że zatrudnienie (w tym zagwarantowane zatrudnienie oraz pracujący bez formalnego zatrudnienia) znalazło 91,5% absolwentów kierunku matematyka na Wydziale Matematyki Stosowanej AGH. Uczelniana średnia dla wszystkich kierunków i wydziałów AGH wyniosła 86,7%. Działalność gospodarczą podjęło 1,4%. Naukę kontynuuje 4,2% osób, które ukończyły WMS, a 1,4% absolwentów nie pracuje i nie poszukuje pracy.

Bardzo istotnym kryterium jest zgodność podjętej pracy z wykształceniem. Na podstawie badań absolwentów 2017 wynika, że aż 92,3% byłych studentów WMS dobrze ocenia przydatność studiów w podjętej po ich zakończeniu pracy zawodowej. Średnia w AGH wyniosła 79,0%.