Prof. Zbigniew Szkutnik członkiem European Regional Committee of the Bernoulli Society

Prof. Zbigniew Szkutnik został członkiem Europejskiego Komitetu Regionalnego Towarzystwa Bernoulliego (European Regional Committee of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability) na czteroletnią kadencję 2019-2022.
 

Towarzystwo Bernoulliego działa od roku 1975 w ramach International Statistical Institute (jednego z najstarszych towarzystw naukowych, założonego w roku 1885) i wspiera rozwój szeroko pojętej probabilistyki przez różne inicjatywy organizacyjne i wydawnicze. Europejski Komitet Regionalny Towarzystwa Bernoulliego zajmuje się promocją międzynarodowej współpracy naukowej w dziedzinie teorii prawdopodobieństwa i statystyki oraz ich zastosowań, w szczególności przez organizację co dwa lata European Meetings of Statisticians i innych konferencji naukowych. Europejski Komitet Regionalny, poprzez swojego reprezentanta, uczestniczy w pracach Komitetu Programowego Towarzystwa Bernoulliego.