Wyróżnienie artykułu pracownika WMS


 

Redaktorzy "Discrete Mathematics" wybrali 15 najlepszych artykułów, które ukazały się w ubiegłym roku w tym czasopi¶mie. W¶ród nich znalazła się praca "Packing large trees of consecutive orders", której autorem jest Andrzej Żak z Katedry Matematyki Dyskretnej WMS. Jest to wyróżnienie tym większe, że "Discrete Mathematics" znajduje się na li¶cie filadelfijskiej i w roku 2016 ukazało się w nim 338 artykułów.
 

Więcej informacji:
http://communications.elsevier.com/nl/jsp/m.jsp?c=%40oRWgjnIyHpJbuEVx7Cgm0g8spc1y5CcLlOm5ektNLdw%3D