WYBORY 2020

 

W dniach od 13.03.2020 r. do 17.03.2020 r. można zgłaszać kandydatów do:

 

 

Uczelnianego Kolegium Elektorów

(spośród właściwych grup pracowniczych)

oraz

Senatu AGH

(tylko grupa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi)

 

 

Formularze zgłoszenia kandydatów można pobrać w paw. A3-A4, pok. 301 lub paw. B-7, pok. 2.14.

 

Wypełnione karty można składać w Sekretariacie, paw. A3-A4 pok. 301-302a (wyłącznie Pani mgr inż. Aleksandrze Chomentowskiej lub Pani mgr inż. Karolinie Maj w ich godzinach pracy) oraz podczas dyżurów komisji w paw. A3-A4, pok. 302b w godzinach 11:00-12:00.

 

 

Ostateczny termin złożenia kart to:

17 marca 2020, godz. 14:00

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 15

Przewodniczący dr Tomasz Drwięga
Zastępca dr Ilona Michalik

mgr inż. Aleksandra Chomentowska

dr Jerzy Dzieża

dr Agnieszka Gőrlich

mgr inż. Karolina Maj

dr Anna Pudełko

dr hab. Ivan Tsyfra

dr Irmina Zioło

Kamil Wiktor