Wybory 2020


Uchwała Senatu AGH z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2020 - 2024


W dniach od 02.03.2020 r. do 05.03.2020 r. można zgłaszać kandydatów do:

 

Okręgowych Kolegiów Elektorów

(spośród właściwych grup pracowniczych)

 

 

Formularze zgłoszenia kandydatów można pobrać w paw. A3-A4, pok. 301 lub paw. B-7, pok. 2.14.

 

Wypełnione karty można składać w Sekretariacie, paw. A3-A4 pok. 301-302a (wyłącznie Pani mgr inż. Aleksandrze Chomentowskiej lub Pani mgr inż. Karolinie Maj) oraz podczas dyżurów komisji w paw. A3-A4, pok. 302b począwszy od dnia 03.03.2020 w godzinach 11:00-12:00.

 

 Ostateczny termin złożenia kart to:

5 marca 2020, godz. 14:00


K a r t a z g ł o s z e n i a k a n d y d a t a
do Uczelnianego Kolegium ElektorówK a r t a z g ł o s z e n i a k a n d y d a t a
do Okręgowego Kolegium Elektorów


Okręgowa Komisja Wyborcza nr 15

Przewodniczący dr Tomasz Drwięga
Zastępca dr Ilona Michalik

mgr inż. Aleksandra Chomentowska

dr Jerzy Dzieża

dr Agnieszka Gőrlich

mgr inż. Karolina Maj

dr Anna Pudełko

dr hab. Ivan Tsyfra

dr Irmina Zioło

Kamil Wiktor