Piątkowy Wieczór Nauk Ścisłych w AGH

Tradycyjnie w Akademii Górniczo-Hutniczej świętowaliśmy Światowy Dzień Liczby Pi (14 marca = 3.14). W ramach tego święta w piątek po 14 marca, czyli 16 marca 2018 roku odbył się Piątkowy Wieczór Nauk Ścisłych w AGH. Wydarzenie to zorganizowały cztery wydziały: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Wydział Energetyki i Paliw, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Matematyki Stosowanej wraz z Fundacją dla AGH i Fundacją im. Profesora Kazimierza Bartla. Wydarzenie patronatem objął Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka.


 

W godzinach wieczornych na głównej sali wykładowej budynku D10 zebrało się prawie 300 uczniów krakowskich szkół podstawowych i gimnazjów. Zgromadzoną młodzież powitali Prorektor prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny, Dziekan WFiIS prof. dr hab. Janusz Wolny oraz przedstawiciele zaangażowanych fundacji.


 

 

Spotkanie z naukami ścisłymi rozpoczął wykład: "Szkiełkiem i okiem. Wykład o barwach widzialnych i niewidzialnych", który wygłosił dr hab. Tomasz Łojewski (WIMiC).


 

 

Po wykładzie na poszczególnych piętrach budynku Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej na młodzież czekały warsztaty i pokazy wprowadzające w świat matematyki, fizyki i chemii. Uczestnicy podzieleni na grupy mierzyli się z naukami ścisłymi pod opieką studentów wydziałów organizujących to wydarzenie.


 

 

 

 

 

Na warsztatach zorganizowanych przez WMS uczestnicy mogli rozwinąć swoje zainteresowania matematyczne i wykazać się umiejętnościami logicznego myślenia rozwiązując łamigłówki, rozszyfrowując tajne wiadomości, grając w szachy czy włamać się do skrzynek wykorzystując wiedzę o relacji modulo lub wykazując się znajomością różnych systemów liczbowych. Mogli również zagrać w gry wymagające logicznego myślenia, zmierzyć się z sofizmatami oraz z origami modułowym. Przewodnikami po świecie matematyki byli studenci kierunku Matematyka.


 

 

 

 

Na wszystkich uczestników warsztatów czekały dyplomy, a dla tych, którzy wykazali największe zaangażowanie nagrody.


 

 

Organizatorzy spotkania zadbali nie tylko o młodzież. W trakcie odbywających się warsztatów rodzice i opiekunowie przybyłej młodzieży mogli uczestniczyć w specjalnie dla nich zorganizowanym wykładzie.


 

 

Dziękujemy wszystkim studentom, którzy tak wspaniale ukazywali matematykę, fizykę i chemię młodszym kolegom! Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy razem z nami spędzili ten Piątkowy Wieczór Nauk Ścisłych!