2019 Rokiem Matematyki

20 grudnia 2018 roku na 69. posiedzeniu Senatu RP postanowił, że rok 2019 będzie obchodzony jako Rok Matematyki w uznaniu zasług polskich matematyków dla światowej nauki. Senatorowie napisali również o jakże istotnym dla całej społeczności AGH wydarzeniu, jakim było podjęcie w dniu 8 kwietnia 1919 roku na posiedzenia rządu Ignacego Jana Paderewskiego Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej uchwały w sprawie założenia i uruchomienia Akademii Górniczej w Krakowie.

Wśród wybitnych postaci wspomnianych w uchwale wymieniono i przypomniano zasługi profesora Antoniego Hoborskiego, znakomitego matematyka i pierwszego rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im St. Staszica w Krakowie. Od kilku lat w Akademii obchodzone jest Święto Nauk Ścisłych, któremu patronuje prof. Hoborski.

Ustanowienie 2019 roku Rokiem Matematyki to wielkie wydarzenie dla wszystkich uprawiających matematykę w Polsce. Tę wiadomość przyjęliśmy na Wydziale Matematyki Stosowanej ze szczególną radością i satysfakcją, bowiem senatorowie przywołali tak ważną dla nas i całej Akademii postać profesora Antoniego Hoborskiego. Uchwała Senatu RP przypomina o wkładzie polskich matematyków w krajowy i światowy rozwój tej dziedziny oraz nauki. W tym roku wraz z Polskim Towarzystwem Matematycznym, które jak wspomina uchwała, powstało w Krakowie, oraz Uniwersytetem Jagiellońskim organizujemy obchody stulecia PTM. Postanowienie Senatu doskonale wpisuje się w te uroczystości, podkreślając i podnosząc rangę jubileuszu. – powiedział dziekan WMS dr hab. Vsevolod Vladimirov, prof. nadzw. 

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ