Projekt badawczy WMS - Montanuniversität Leoben


 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz austriackie Federalne Ministerstwo Nauki i Badań Naukowych rozstrzygnęło polsko-austriacki konkurs wymiany osobowej naukowców. Zgłoszone tematy były oceniane niezależnie w Polsce i w Austrii zgodnie z procedurą każdej ze stron. Wśród zaakceptowanych projektów współpracy bilateralnej znalazł się jeden z AGH. Trzyosobowy zespół badawczy z naszego Wydziału pod kierownictwem dr Moniki Pilśniak będzie współpracował z zespołem z Montanuniversität Leoben kierowanym przez prof. Wilfrieda Imricha. Projekt "Kolorowania grafów przełamujące automorfizmy" będzie realizowany w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r.
 

Lista zakwalifikowanych projektów:
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_05/a71755be02ec980b05d394f183907c9c.pdf