Paweł Przybyłowicz otrzymał "2018 Joseph F. Traub Prize for Achievement in Information-Based Complexity"


 

 

Paweł Przybyłowicz otrzymał prestiżową nagrodę "2018 Joseph F. Traub Prize for Achievement in Information-Based Complexity". Nagroda przyznawana jest co roku za istotne osiągnięcia naukowe związane z badaniami nad złożonością obliczeniową zadań ciągłych opartą na informacji. Konkurs ma zasięg międzynarodowy, a ogłoszenie o nim ukazuje się co roku w Journal of Complexity, wydawanym przez Elsevier. Zwycięzca otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 3000$.
 

Nagroda jest przyznawana corocznie za znaczne osiągnięcia naukowe w dziedzinie Information Based Complexity (IBC), będącej częścią matematyki obliczeniowej, w której bada się aspekty teoretyczne zadań obliczeniowych, w szczególności ich złożoność. Nagroda jest przyznawana przez środowisko IBC (powoływana jest w tym celu specjalna komisja), które składa się z matematyków z Niemiec, Austrii (największe grupy), Polski, Australii, USA, Francji i z kilku innych krajów. Jest to główna nagroda w dziedzinie IBC i jej otrzymanie jest dużym międzynarodowym wyróżnieniem. Paweł Przybyłowicz otrzymał ją za prace dotyczące złożoności równań różniczkowych zwyczajnych stochastycznych i deterministycznych.
 

https://doi.org/10.1016/S0885-064X(18)30037-2