Zeszyty specjalne czasopisma Opuscula Mathematica


 

Ukazały się dwa zeszyty specjalne czasopisma Opuscula Mathematica poświęcone teorii spektralnej i jej zastosowaniom w fizyce matematycznej, teorii rozproszenia oraz pokrewnych dziedzinach. Swoje prace opublikowali w nich cenieni specjaliści z ośrodków naukowych z Austrii, Finlandii, Francji, Izraela, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii.
 
Linki do zeszytów specjalnych:
Opuscula Math. vol. 36, no. 6 (2016),
Opuscula Math. vol. 37, no. 1 (2017).
 
Czasopismo Opuscula Mathematica zostało założone przez Prof. Antoniego Hoborskiego w 1937 roku, a od roku 2015 jest dwumiesięcznikiem. Czasopismo jest indeksowane między innymi w bazach Web of Science, Mathematical Reviews, Zentralblatt MATH oraz Scopus.