Prezentacja czasopisma Opuscula Mathematica na "Warsztatach doskonałości wydawniczej" organizowanych przez Clarivate Analytics pod patronatem MNiSW

26 kwietnia 2018 roku w Warszawie odbyły się "Warsztaty doskonałości wydawniczej", w których na zaproszenie Claritive Analytics uczestniczyli przedstawiciele redakcji czasopisma Opuscula Mathematica wydawanego w AGH. Dr Witold Majdak przedstawił referat dotyczący działalności czasopisma Opuscula Mathematica, które w ostatnich latach szczególnie intensywnie się rozwija i jest już indeksowane w najważniejszych bazach danych. Warsztaty były objęte patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina i odbyły się przy współpracy z Clarivate Analytics i redakcją bazy Web of Science. Celem przedsięwzięcia było merytoryczne wsparcie wydawców polskich czasopism naukowych w kontekście wdrażanego przez MNiSW programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".