The 2018 Petra ©parl Award dla Moniki Pil¶niak

Monika Pil¶niak została laureatk± pierwszej edycji międzynarodowej nagrody im. Petry ©parl dla młodych matematyczek, ustanowionej przez Słoweńskie Towarzystwo Matematyki Dyskretnej i Stosowanej. Ceremonia ogłoszenia werdyktu kapituły pod przewodnictwem Marstona Condera (na zdjęciu pierwszy od prawej) z Uniwersytetu w Auckland w Nowej Zelandii odbyła się 27 maja br. na konferencji "Graphs, groups and more" w Koprze z udziałem ponad stu matematyków z prawie 30 krajów. Laureatka wygłosiła na niej specjalny zaproszony wykład. W ramach nagrody została także zaproszona do wygłoszenia wykładów na wszystkich trzech publicznych uniwersytetach słoweńskich: w Koprze, Lublanie i Mariborze. Została też na stałe wł±czona w skład kapituły nagrody.
 

Więcej informacji w najnowszym numerze Ars Mathematica Contemporanea:
https://amc-journal.eu/index.php/amc/article/view/1709/1213
 

 
Słoweńska matematyka dyskretna to wyj±tkowy fenomen. W tym 2-milionowym kraju w ci±gu niespełna 40 lat powstała liczna i bardzo silna grupa specjalistów z matematyki dyskretnej, o czym m.in. ¶wiadcz± liczby: 93 doktoraty i po 2500 cytowań wg MathSciNet prac Sandiego Klavľara, Dragana Maruąicza (na zdj. pierwszy od lewej) i Bojana Mohara.
 

Najbliższy 8. Europejski Kongres Matematyki odbędzie się w Portorożu w lipcu 2020 r. Przewodnicz±cym Komitetu Organizacyjnego jest pierwszy w Słowenii profesor matematyki dyskretnej Tomaľ Pisanski (na zdj. drugi od lewej), a wiceprzewodnicz±c± Klavdija Kutnar (wymieniona w werdykcie kapituły nagrody im. Petry ©parl jako jedna z kandydatek do tej nagrody; nb. współpromotor rozprawy doktorskiej Pawła Peteckiego, naszego absolwenta).