Seminarium 500+ w Katedrze Matematyki Dyskretnej

We wtorek 8 maja 2018 r. odbyło się uroczyste seminarium Katedry Matematyki Dyskretnej. Okazją do uroczystej oprawy (zamiast drożdżówek - okazjonalny tort!) był fakt, że było to spotkanie nr 500 licząc od chwili, gdy prof. Mariusz Woźniak założył stronę www seminarium i zapoczątkował jego pisaną historię. Seminarium nr 1. odbyło się 2 grudnia 1999 r. i wystąpił na nim prof. Peter Mihok z Koszyc. Na seminarium nr 500. wykład wygłosił jego doktorant prof. Gabriel Semanišin.

Naprawdę spotkań było 500 + nieznana liczba. Seminarium z matematyki dyskretnej na AGH zostało bowiem zainicjowane na początku lat siedemdziesiątych przez prof. Zdzisława Skupnia.  W późniejszych latach seminarium było kierowane przez prof.prof. Adama Pawła Wojdę, Mariusza Woźniaka, Mariusza Meszkę, a obecnie przez Jakuba Przybyłę. W czasie spotkania dziekan Vsevolod Vladimirov wręczył wiązanki kwiatów prof.prof. Woźniakowi i Skupniowi.

Prof. Gabriel Semanišin wykorzystał seminarium 500+, by jako dziekan Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu P.J. Šafárika w Koszycach wręczyć prof. Mariuszowi Woźniakowi Brązowy Medal Zasługi tegoż wydziału w uznaniu jego wieloletniej, owocnej współpracy. Gratulujemy!