Dr Jerzy Stochel laureatem XXXI Konkursu o Nagrodę im. Profesora Władysława Taklińskiego

dr Jerzy Stochel 
Prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Matematyki Stosowanej dr Jerzy Stochel został laureatem jednej z trzech równorzędnych nagród II-go stopnia w 31. edycji uczelnianego Konkursu o Nagrodę im. Profesora Władysława Taklińskiego za wieloletnią i różnorodną pracę organizacyjną wspomagającą dydaktykę na AGH, m.in. pracę nad kursami przygotowawczymi do AGH, egzaminami wstępnymi połączonymi z maturami, pracami nad Olimpiadą o Diamentowy Indeks, studiami podyplomowymi i koordynowaniem kursów doskonalących dla studentów AGH.