Jakub Przybyło uzyskał stopień doktora habilitowanego

Dnia 16 lutego 2017 roku Rada Wydziału Matematyki Stosowanej AGH po raz pierwszy w swojej historii nadała stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych (w zakresie matematyki) panu drowi Jakubowi Przybyle - na podstawie cyklu publikacji "Lokalnie i globalnie nieregularne kolorowania grafów". Jest on jednocześnie pierwszym absolwentem naszego Wydziału, który uzyskał ten stopień naukowy!
 

W badaniach nad tym zagadnieniem habilitant stosował interdyscyplinarne podejście łączące ze sobą wykorzystanie metody probabilistycznej, podejście algebraiczne oparte o kombinatoryczne twierdzenie Hilberta o zerach (Combinatorial Nullstellensatz) oraz czysto kombinatoryczne argumenty.
 

Jakub Przybyło ukończył XII LO w Krakowie, będąc uczniem m.in. dra Jacka Dymla. Jako finalista Olimpiady Matematycznej w 1999 r. był zwolniony z egzaminów wstępnych na studia matematyczne na wszystkich uczelniach w Polsce! Wybrał Wydział Matematyki Stosowanej AGH, który ukończył z najwyższą średnią wśród absolwentów w 2004 roku, a jego praca magisterska "Twierdzenie Szarkowskiego i jego uogólnienia" napisana pod opieką dra hab. Rafała Kalinowskiego uzyskała ocenę celującą.
 

W 2009 roku z wyróżnieniem obronił doktorat na podstawie rozprawy "Specjalne kolorowania grafów" przygotowanej pod kierunkiem prof. dra hab. Mariusza Woźniaka. Za swoje osiągnięcia naukowe był nominowany do nagrody "Open Mind" w 2012 roku dla młodych polskich naukowców w dziedzinie kombinatoryki. Uzyskał prestiżowe stypendium MNiSW dla "wybitnych młodych naukowców" na lata 2015-2018. Uczestniczył w sześciu grantach badawczych NCN, MNiSW i CNRS (Francja), a trzema z nich kierował. Wygłosił kilkadziesiąt referatów na międzynarodowych konferencjach naukowych, a sześć z nich było referatami zaproszonymi. Był wielokrotnie nagradzany Nagrodą Rektora AGH.
 

Dr hab. Jakub Przybyło regularnie współpracuje z uznanymi ośrodkami matematyki dyskretnej w Polsce (Poznań, Warszawa), a także za granicą: Bordeaux (Francja), Koszyce (Słowacja), Kaoshiung (Tajwan), Koper (Słowenia), Freiberg (Niemcy).
 

Jako dydaktyk jest bardzo ceniony przez studentów, nie tylko naszego wydziału. Od 2015 roku jest, wraz z dr Moniką Pilśniak, opiekunem Koła Naukowego Matematyków Dyskretnych "Żmirłacz".