Prof. Wilfried Imrich doktorem honoris causa Uniwersytetu w Mariborze


  Prof. Wilfried Imrich (Montanuniversität Leoben, Austria) otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Mariborze (Słowenia). Uroczystość odbyła się 31 stycznia 2018.

Od 9 lat prof. Wilfried Imrich jest profesorem wizytującym naszego wydziału i prowadzi cieszące się dużym zainteresowaniem wykłady dla studentów WMS (a bywa, że i studentów informatyki AGH). Współpracuje także naukowo z Katedrą Matematyki Dyskretnej. Obecnie jest kierownikiem ze strony austriackiej polsko-austriackiego projektu " Symmetry breaking by colourings" (ze strony polskiej jest nim dr Monika Pilśniak).

Po raz kolejny 5 marca br. Profesor rozpocznie cykl wykładów dla naszych studentów i doktorantów. Tym razem pod tytułem "Products of directed and undirected graphs".