Wydział Matematyki Stosowanej rozpoczął współpracę z firmą Ericpol.
W ramach współpracy prowadzone są zajęcia z przedmiotu zarządzanie systemem informatycznym.