Matematyka WMS na 5. miejscu w Polsce


17 lipca br. opublikowany został 21. Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2020. Kierunek Matematyka prowadzony na Wydziale Matematyki Stosowanej AGH został sklasyfikowany na piątym miejscu, awansując o dwie pozycje w stosunku do ubiegłorocznego zestawienia. 


Najlepiej oceniony został Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, a przed WMS znalazły się również jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Politechnik: Wrocławskiej i Warszawskiej. Wydział Matematyki Stosowanej, uzyskując 66.20 punktów,zdystansował Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

W tego rocznym rankingu WMS uplasował się na trzecim miejscu w dziedzinie:

• POTENCJAŁ NAUKOWY FWCI (Field-Weighted Citation Impact) (86.70)
• POTENCJAŁ NAUKOWY Publikacje (83.20 pkt)

oraz czwartym w dziedzinie:

• POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY Jakość przyjętych na studia (82.50)
• POTENCJAŁ AKADEMICKI Wskaźnik kategorii naukowe (66.70
• ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY Ekonomiczne losy absolwentów (59.20).