Nasza matematyka w prestiżowym Rankingu Szanghajskim

W opublikowanym 28 czerwca ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2017 - Mathematics, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie znalazła się wśród uczelni sklasyfikowanych na miejscach 301-400 w świecie. Wyższe pozycje w tym prestiżowym rankingu zajęły jedynie cztery polskie uniwersytety (najlepszy z nich uplasował się na miejscach 101-150, a pozostałe tuż przed AGH na pozycjach 201-300), a z polskich uczelni technicznych nasza wypadła najlepiej.
 

Academic Ranking of World Universities, zwany Rankingiem Szanghajskim, powstaje na podstawie oceny osiągnięć naukowych i badawczych uczelni wyższych z całego świata. Po raz pierwszy został on opublikowany w 2003 roku. Natomiast od roku 2009 Ranking Szanghajski jest również publikowany z podziałem na dziedziny nauki: Global Ranking of Academic Subjects. W ocenie uczelni brane są pod uwagę między innymi: publikacje w znaczących czasopismach (premiując dodatkowo te, które powstały we współpracy międzynarodowej), cytowania, publikacje w uznanych za najważniejsze w swoich dziedzinach czasopismach (w przypadku matematyki są to Annals of Mathematics i Journal of the American Mathematical Society) oraz najbardziej prestiżowe nagrody naukowe (w matematyce za takie uznaje się medal Fieldsa i nagrodę Abela).
 

Aby zostać uwzględnionym w ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2017, uczelnie musiały wykazać się stosowną liczbą artykułów opublikowanych w latach 2011-2015 w znaczących czasopismach. Tę wstępną selekcję przeszło ponad 4000 z nich, a najlepsze (jest ich ponad 1400 z 80 państw) znalazły się w opublikowanym rankingu. W przypadku matematyki zawiera on 500 uczelni (w tym jedynie siedem z Polski), a jego liderem jest Uniwersytet Princeton z USA (z europejskich uczelni najwyższe lokaty zajęły uniwersytety z Francji i Wielkiej Brytanii).