Matematyka WMS gwarantem dobrych zarobków

Kierunek prowadzony przez Wydział Matematyki Stosowanej AGH zajął 3. miejsce w ministerialnym rankingu najlepiej zarabiających absolwentów kierunku matematyka.
 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło nową wersję ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), w którym znajdują się dane dotyczącego rocznika 2015.
 

W systemie ELA zgromadzone są dane o ekonomicznych losach blisko 750 tys. absolwentów polskich uczelni wyższych. System umożliwia również znalezienie informacji o m.in. wynagrodzeniu w odniesieniu do miejsca zamieszkania, czasie poszukiwania pracy etatowej czy ryzyku bezrobocia.
 

Absolwenci studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku matematyka prowadzonym na WMS zarabiają średnio 4037,17 zł. Ogólnopolska średnia uwzględniająca wyniki dla 35 uczelni wyższych wynosi 2747,58 zł. Najlepsze w zestawieniu są Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocławska, których absolwenci zarabiają odpowiednio 4557,88 oraz 4525,68 zł.
 

Jeszcze lepiej wypada WMS w kategorii wynagrodzenie w odniesieniu do miejsca zamieszkania (proporcja wynagrodzeń ogółem do średnich zarobków w powiecie zamieszkania absolwenta w pierwszym roku po dyplomie), w której znalazł się na 2. miejscu z proporcją 1,06. Najlepsza okazała się Politechnika Wrocławska (1,12).