DANE KONTAKTOWE
RAPORTY I SPRAWOZDANIA
UCHWAŁY I ZARZĄDZENIA
KSZTAŁCENIE
NAGRODY DYDAKTYCZNE
ROZWÓJ WYDZIAŁU


  Jakość Kształcenia

Zadania realizowane przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia oraz Zespół Audytu Dydaktycznego.
Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 9 zarządzenia Nr 2/2013 Rektora AGH z dnia 7 stycznia 2013 roku Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia podejmuje działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w danej jednostce Uczelni.


Działalność dydaktyczna na Wydziale ma charakter dwutorowy: z jednej strony poprawienie zajęć z matematyki ogólnej na poszczególnych wydziałach Uczelni, z drugiej zaś kształcenie studentów na kierunku matematyka.
Program studiów od samego początku ukierunkowany jest na zastosowania matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem: matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, matematyki obliczeniowej i komputerowej, zastosowań w informatyce, zarządzaniu i naukach technicznych i przyrodniczych.
Obecnie kształcenie na kierunku matematyka z powodzeniem łączy kształcenie w powiązaniu z badaniami naukowymi powadzonymi na Wydziale z kształceniem uwzględniającym zapotrzebowanie na rynku pracy. Wydział przykłada dużą wagę do współpracy z interesariuszami zewnętrznymi i mocno wspiera działalność studencką w kołach naukowych w kierunku współpracy z otoczeniem gospodarczym i pracodawcami. Kształcenie na kierunku Matematyka przyczynia się do rozwoju naukowego Wydziału Matematyki Stosowanej.
W roku 2016 zostały powołane stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Matematyki Stosowanej, w dyscyplinie matematyka.