Informujemy, że strona wykorzystuje pliki cookies.
Aktualne wersje programów służących do przeglądania stron internetowych pozwalają zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
 
X Akceptuję. Nie pokazuj więcej.

Studia podyplomowe

Na Wydziale Matematyki Stosowanej są prowadzone studia podyplomowe:Studia Podyplomowe z Matematyki Finansowej: Inżynieria Finansowa w Zarządzaniu Ryzykiem
Celem studiów jest przedstawienie modeli i narzędzi matematycznych wspomagających decyzje osób zatrudnionych w bankach, domach maklerskich, funduszach inwestycyjnych czy dużych firmach w zakresie zarządzania ryzykiem oraz optymalizacji decyzji inwestycyjnych. Studia wymagają przygotowania matematycznego zawartego w programie studiów ekonomicznych i inżynierskich. Nacisk położony jest na zastosowania, a teoria jest prezentowana w minimalnym zakresie koniecznym do rozumienia i budowy modeli. Zajęcia prowadzone są w formie konwersatoriów oraz laboratoriów komputerowych i obejmują 200 godz.
Zajęcia prowadzone są w formie:
tradycyjnej (konwersatoria i laboratoria komputerowe - 200 godzin) - strona www


Zapisy przyjmuje:
Biuro Wydziału Matematyki Stosowanej AGH,
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, łącznik paw. A-3/A-4, pok. 301, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00,
tel. (012) 617-31-68 lub 617-35-86, fax (012) 617-31-65,
Iwona Stęgowska, e-mail: stegow@agh.edu.pl
Studium Podyplomowe Zastosowań Informatyki

Studium Podyplomowe Zastosowań Informatyki jest najstarszym studium podyplomowym z zakresu informatyki w AGH - działa ono od przeszło trzydziestu lat. Wykłady i laboratoria prowadzone przez pracowników Wydziału Matematyki Stosowanej dotyczą elementów i  narzędzi informatyki, języków programowania, przetwarzania danych, grafiki komputerowej. Studium trwa dwa semestry danego roku akademickiego, od października do czerwca. Na początku każdego semestru odbywają się wykłady, dwa lub trzy spotkania, a później zajęcia laboratoryjne. Grupy laboratoryjne liczą od 10-12 osób. Na życzenie słuchaczy możemy uruchomić przedmiot "metodyka nauczania informatyki". Program Studium jest tak pomyślany, aby uczestnikami mogli być absolwenci wyższych uczelni, z różnych kierunków studiów, z elementarnymi wiadomościami z informatyki. Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym (sobota-niedziela).
                                                                                              

Zapisy przyjmuje:
Biuro Wydziału Matematyki Stosowanej AGH,
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, łącznik paw. A-3/A-4, pok. 301, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00,
tel. (012) 617-31-68 lub 617-35-86, fax (012) 617-31-65,
e-mail: przedzim@wms.mat.agh.edu.pl
Podyplomowe Studia Pedagogiczne i Zawodowe

Organizujemy je wraz z Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Instytutem Nauk Społecznych, w porozumieniu z Kuratorium Oświaty, na kierunkach:
- Fizyka z Elementami Informatyki,
- Matematyka z Elementami Informatyki,
- Chemia z Elementami Ochrony Środowiska,
- Informatyka w Szkole,
- Edukacja Filozoficzna i Etyczna,
- Przyroda.
Czas trwania studiów - dwa semestry (w ramach doskonalenia zawodowego dotychczas nauczanego przedmiotu) lub trzy semestry (w celu uzyskania kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu); zajęcia w czasie 5-7 zjazdów w ciągu semestru (piątek-sobota). Ukończenie Studium daje możliwość poszerzenia kwalifikacji nauczycielskich oraz przygotowuje do nauczania bloków przedmiotowych. Pozwala na uzyskanie specjalizacji niezbędnych do awansu w hierarchii służbowej w oświacie.

Zapisy przyjmuje (do 20 września br.) i informacji udziela:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH,
30-059 Kraków, ul. Reymonta 19, tel. (012) 617-29-50, fax (012) 634-00-10


 

Informujemy, że strona wykorzystuje pliki cookies.
Aktualne wersje programów służących do przeglądania stron internetowych pozwalają zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.