Informujemy, że strona wykorzystuje pliki cookies.
Aktualne wersje programów służących do przeglądania stron internetowych pozwalają zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
 
X Akceptuję. Nie pokazuj więcej.

Regulamin Biblioteki

Regulamin
Biblioteki Wydziału Matematyki Stosowanej AGH

 

(opracowany na podstawie
Zarządzenia Nr 4/2004 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z dnia 12 lutego 2004 r.,
Zarządzenia Nr 10/2005 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z dnia 23 czerwca 2005 r.
oraz Uchwały Rady Wydziału MS z dnia 15 grudnia 2005 r.)

 

1. Do korzystania z Biblioteki Wydziałowej uprawnieni są:
- wszyscy pracownicy (również emerytowani) Wydziału Matematyki Stosowanej,
- studenci i doktoranci Wydziału MS, studenci studiów podyplomowych organizowanych przez Wydział MS,
- pracownicy i studenci innych Wydziałów AGH oraz innych uczelni za pośrednictwem macierzystych bibliotek.

2. Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych:
- materiały biblioteczne wydane do 1945 r. (w tym druki XIX-wieczne) udostępniane są wyłącznie na miejscu - w czytelni biblioteki,
- podręczny księgozbiór dydaktyczny (dostępny tylko na miejscu) zestawiony jest tematycznie w 22 działach (zob. Czytelnie),
- w podręcznym księgozbiorze pracowniczym wydzielone zostały następujące działy:
   1) Analiza numeryczna. Informatyka. (odpowiedzialny: Prof. Bolesław Kacewicz)
   2) Matematyka dyskretna. (odpowiedzialny: Prof. Mariusz Woźniak)
   3) Algebra. (odpowiedzialny: Prof. Adam Paweł Wojda)
   4) Analiza funkcjonalna. (odpowiedzialny: Prof. Krzysztof Rudol)
   5) Probabilistyka. Statystyka. Matematyka finansowa. (odpowiedzialni: Prof. Zbigniew Szkutnik,
      Dr Jerzy Dzieża)
   6) Równania różniczkowe. (odpowiedzialny: Prof. Tomasz Rybicki)
   7) Teoria aproksymacji. (odpowiedzialny: Prof. Zygmunt Wronicz)
Wolny dostęp do półek umożliwia samodzielne przeszukiwanie literatury, ale też obliguje do włączenia wyjętych książek na półkę (zgodnie z oznakowaniem) - księgozbiór podstawowy udostępniany jest (przez pracownika biblioteki) uprawnionym użytkownikom indywidualnym (po założeniu konta) oraz międzybibliotecznie (innej bibliotece).

3. Warunkiem otwarcia konta indywidualnego dla osób uprawnionych (pracowników i studentów Wydziału) jest:
- podpisanie (na koncie) zobowiązania do przestrzegania Regulaminu Biblioteki WMS
- podpisanie "oświadczenia" potwierdzającego pełną odpowiedzialność za wypożyczone materiały biblioteczne
- ponadto, studenci Wydziału zobowiązani są do przedłożenia indeksu z wpisem na bieżący rok akademicki oraz okazania dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania.
Otwarcie konta, jego aktualizacja oraz zamknięcie potwierdzone zostaje w indeksie pieczątką stosownej treści. Student I-go roku (przed założeniem konta) przechodzi obowiązkowe szkolenie biblioteczne.

4. Limity wypożyczeń i terminy zwrotu/prolongaty:
Pracownicy Wydziału MS mogą posiadać na swoim koncie bibliotecznym maksymalnie 10 tytułów książek równocześnie.
- Książki z magazynu ogólnego wypożyczane są na okres 3 miesięcy, po pływie tego okresu można dokonać jednorazowej prolongaty na następne 3 miesiące (pod warunkiem, że inny czytelnik nie zgłosił wcześniej rezerwacji). Prolongata może być dokonana osobiście, e-mailem lub telefonicznie. Jeżeli pracownik nie skorzystał z możliwości prolongaty, a wypożyczoną przez niego pozycją zainteresuje się inna osoba, to książka musi być zwrócona natychmiast.
- Po upływie 3-ch lub 6-ciu miesięcy (w przypadku prolongaty), pracownik nie musi zwracać książki do biblioteki, jeśli nikt na nią nie czeka.
- Ostateczny termin zwrotu książek do biblioteki musi nastąpić przed upływem 3 lat.
- Pracownicy rozwiązujący umowę o pracę, a także korzystający z trwającego ponad 3 miesiące urlopu bezpłatnego lub wyjeżdżający za granicę na okres dłuższy niż 3 miesiące, zobowiązani są do zwrotu wszystkich wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
Studenci Wydziału MS (w ramach wypożyczeń indywidualnych) mogą posiadać na swoim koncie równocześnie 5 książek.
- Książki wypożyczane są na okres 1 miesiąca. Po tym okresie (jeśli na książkę nie czeka inny czytelnik) okres wypożyczenia może być prolongowany na następny miesiąc.
- Książki zlokalizowane w czytelni udostępniane są tylko na miejscu. W wyjątkowych sytuacjach (kolokwium, sesja egzaminacyjna), książki z księgozbioru podręcznego mogą zostać wypożyczone na zewnątrz na bardzo krótki okres (od godz.17,00 dnia poprzedniego do 10,00 rano dnia następnego), pod zastaw indeksu lub ważnej legitymacji studenckiej.
- Studenci Wydziału MS w celu zaliczenia roku akademickiego i otrzymania wpisu na następny rok mają obowiązek przed oddaniem indeksu do Dziekanatu rozliczyć się z biblioteką Wydziału (oddać wszystkie książki i uzyskać w indeksie pieczątkę "książki zwrócono").

5. Biblioteka Wydziału MS poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne umożliwia pracownikom i studentom Wydziału wypożyczenia książek ze zbiorów innych bibliotek Wydziałowych AGH oraz innych bibliotek krajowych i zagranicznych.

6. Czytelnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wypożyczone materiały biblioteczne. W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonych materiałów bibliotecznych Czytelnik zobowiązany jest do odkupienia identycznego lub nowszego wydania zagubionej pozycji, względnie przekazania (po uzgodnieniu z pracownikiem biblioteki) innego tytułu książki.

7. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu Biblioteki Wydziału MS, Biblioteka może zawiesić Czytelnika w prawach korzystania z biblioteki.

Uwaga. Do czytelni nie należy wnosić okryć wierzchnich, plecaków, dużych toreb. W czytelni obowiązuje cisza (nie wolno korzystać z telefonów komórkowych).


 

Informujemy, że strona wykorzystuje pliki cookies.
Aktualne wersje programów służących do przeglądania stron internetowych pozwalają zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.