Informujemy, że strona wykorzystuje pliki cookies.
Aktualne wersje programów służących do przeglądania stron internetowych pozwalają zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
 
X Akceptuję. Nie pokazuj więcej.

Historia Wydziału

Matematyka w Akademii Górniczo-Hutniczej jest obecna od początku istnienia Uczelni. Pierwszym urzędującym rektorem Akademii Górniczej był matematyk prof. Antoni Hoborski. Był on równocześnie kierownikiem Katedry Matematyki, która została utworzona z chwilą rozpoczęcia działalności Uczelni. Oprócz Katedry Matematyki przy Wydziale Górniczym istniała również Katedra Geometrii Wykreślnej.

Po drugiej wojnie światowej gwałtownie wzrosła liczba studentów najstarszej uczelni technicznej w Krakowie. W ślad za tym wprowadzono zmiany organizacyjne i zwiększono grono matematyków zatrudnionych na Uczelni. W 1969 roku z kilku katedr matematyki i geometrii wykreślnej, działających przy poszczególnych wydziałach, utworzono Instytut Matematyki. Była to jednostka międzywydziałowa, a jej pracownicy prowadzili zajęcia dydaktyczne z matematyki na wszystkich wydziałach AGH.

Decyzją Senatu AGH z dniem 01.11.1997 r. w miejsce Instytutu Matematyki został utworzony Wydział Matematyki Stosowanej.

Działalność dydaktyczna i naukowa była i jest podstawowym obowiązkiem matematyków zatrudnionych w AGH. Obecnie, po utworzeniu Wydziału, działalność dydaktyczna ma charakter dwutorowy: z jednej strony dotyczy prowadzenia zajęć z matematyki ogólnej na poszczególnych Wydziałach Uczelni, z drugiej zaś kształcenia studentów na kierunku matematyka. Studia na tym kierunku zostały uruchomione w roku ademickim 1998/99. Po pięciu latach studiów absolwenci otrzymują stopień magistra matematyki. Program studiów ukierunkowany jest na zastosowania matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem: matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, matematyki dyskretnej, matematyki obliczeniowej, zastosowań informatyki i matematyki w naukach technicznych i przyrodniczych.

Natomiast od roku 2004 Wydział ma prawa doktoryzowania w zakresie matematyki.

Nauczyciele akademiccy Wydziału prowadzą zajęcia z matematyki na 12 Wydziałach Uczelni. W zdecydowanej większości są to zajęcia na pierwszym roku studiów.

Wydział prowadzi również kształcenie na Studium Zastosowań Informatyki, które działa już ponad ćwierć wieku. W każdym roku akademickim Studium kończy od 15 do 25 słuchaczy, reprezentujących bardzo szeroką gamę zawodów: inżynierowie, nauczyciele szkół podstawowych, średnich i akademickich, ekonomiści, oficerowie wojska i inni.


 

Informujemy, że strona wykorzystuje pliki cookies.
Aktualne wersje programów służących do przeglądania stron internetowych pozwalają zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.